Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh


VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

GIỚI THIỆU

Chức năng: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn của kinh tế xanh; các chính sách , giải pháp phát triển nền kinh tế xanh của khu vực Bắc Bộ nói riêng và cả nước nói chung dưới tác động của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, chính sách phát triển cho vùng Bắc Bộ và cả nước; hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ cho các cán bộ nghiên cứu, cán bộ ứng dụng các thành tựu mới về khoa học kinh tế, quản lý và kinh doanh vào thực tiễn....

XEM CHI TIẾT

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Viện trưởng: TS. Nguyễn Quang Hợp

Số điện thoại: 0913033551

Email: nguyenquanghop@tueba.edu.vn

Phó Trưởng phòng HC-TC: ThS.Nguyễn Văn Quang

Số điện thoại: 0913584685

Email: nguyenvanquang@tueba.edu.vn

Xem chi tiết

LIÊN HỆ

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0208.3647685

vienncktxanh.tueba.edu.vn

FACEBOOK FANPAGE