Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh


TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

GIỚI THIỆU

- Tư vấn, hỗ trợ cho sinh viên thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học trong đào tạo theo học chế tín chỉ.
- Tư vấn, hỗ trợ cho sinh viên cơ hội thực tập nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp.
- Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng tốt thương hiệu của Nhà trường; thực hiện tốt các dịch vụ cho sinh viên.

XEM CHI TIẾT

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Giám đốc: Trần Lương Đức

Số điện thoại: 0912.452.001

Email: tranluongduc@tueba.edu.vn

Phó giám đốc: Phạm Minh Hoàng

Số điện thoại: 0986.703.748

Email: hoangpm@tueba.edu.vn

Xem chi tiết

LIÊN HỆ

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02803 841161

tuvansinhvien@tueba.edu.vn

FACEBOOK FANPAGE