Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh


PHÒNG QUẢN TRỊ PHỤC VỤ

GIỚI THIỆU

Phòng Quản trị - Phục vụ được thành lập theo quyết định số 1146 QĐ/ĐHTN ngày 12/9/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, trên cơ sở chia tách từ phòng Tổng hợp của Nhà trường. Kế thừa những kết quả đáng tự hào của phòng Tổng hợp trước đây, phòng Quản trị - Phục vụ luôn phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.......

XEM CHI TIẾT

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trưởng phòng: Tạ Việt Anh

Số điện thoại: 0982776029

Email: vietanh_tueba@yahoo.com.vn

Phó trưởng phòng: Trần Huy Ngọc

Số điện thoại: 0949128678

Email: huyngoc.kttn@gmail.com

Xem chi tiết

LIÊN HỆ

PHÒNG QUẢN TRỊ PHỤC VỤ

Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083.647685

webmaster@tueba.edu.vn

FACEBOOK FANPAGE