Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh


KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

GIỚI THIỆU

Đào tạo cử nhân Quản trị Kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh; vận dụng thành thạo những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu để tạo lập, phối hợp các nguồn lực có hiệu quả nhất và điều hành các loại hình cơ sở kinh doanh, nhằm phát triển hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế xã hội tại các địa phương trên cả nước......

XEM CHI TIẾT

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phó Trưởng khoa: TS. Ngô Thị Hương Giang

Số điện thoại: 0915.215.959

Email: ngogiangqtkd@yahoo.com

Trưởng khoa: TS. Phạm Văn Hạnh

Số điện thoại: 0911.220.991

Email: pvha112@tueba.edu.vn

Phó Trưởng khoa: ThS. Hà Thị Thanh Hoa

Số điện thoại: 0949.330.585

Email: hoalong07@gmail.com

Xem chi tiết

LIÊN HỆ

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083.647.790

vpkhoaqtkd@tueba.edu.vn

FACEBOOK FANPAGE