Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh


KHOA QUẢN LÝ LUẬT KINH TẾ

GIỚI THIỆU

Khoa Quản Lý – Luật Kinh tế là một trong 07 khoa chuyên môn của trường Đại học Kinh tế và QTKD. Khoa được thành lập theo quyết định số 977/QĐ – ĐHTN ngày 12 tháng 8 năm 2013 trên cơ sở sáp nhập ba bộ môn: Luật kinh tế, Quản lý kinh tế của khoa Kinh tế và bộ môn Khoa học quản lý của khoa Quản trị kinh doanh. Sự ra đời của Khoa Quản lý Luật kinh tế nhằm nâng cao quy mô, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học và nhiệm vụ đào tạo cán bộ về quản lý kinh tế, luật kinh tế....

XEM CHI TIẾT

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trưởng khoa: TS. Đỗ Đình Long

Số điện thoại: 0912.547.767

Email: dolong@tueba.edu.vn

Phó Trưởng khoa: TS. Phạm Thị Ngọc Vân

Số điện thoại: 0913.667.428

Email: phamngocvan.kt@gmail.com

Xem chi tiết

LIÊN HỆ

KHOA QUẢN LÝ LUẬT KINH TẾ

Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02083 947.759

vpkhoaql_lkt@tueba.edu.vn

FACEBOOK FANPAGE