Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh


KHOA MARKETING, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

GIỚI THIỆU

Mục tiêu đào tạo sinh viên ra trường sẽ có năng lực, kiến thức và hiểu biết sâu sắc về doanh nghiệp, kinh doanh và thị trường quốc tế, đặc điểm văn hóa, tiêu dùng đối với từng thị trường; nắm vững các nguyên tắc, quy định trong kinh doanh quốc tế; nắm vững các nghiệp vụ cần thiết trong hoạt động kinh doanh quốc tế; có kinh nghiệm thực tế và các kỹ năng cần thiết để tìm kiếm, phân tích, đánh giá thị trường, xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, thực hiện hoạt động kinh doanh quốc tế và tư vấn chính sách......

XEM CHI TIẾT

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm

Số điện thoại: 0912805980

Email: ntgam@tueba.edu.vn

Phó Trưởng khoa: TS. Dương Thanh Hà

Số điện thoại: 0902386669

Email: hadt@tueba.edu.vn

Xem chi tiết

LIÊN HỆ

KHOA MARKETING-TM & DL

Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0208.3646.818

phuongthao200590@gmail.com

FACEBOOK FANPAGE