Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh


KHOA KINH TẾ

GIỚI THIỆU

Suốt chặng đường gần 40 năm, thầy trò cùng các cán bộ của Khoa Kinh tế đã khắc phục nhiều khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và mở rộng quan hệ quốc tế. Hàng vạn cử nhân, hàng trăm thạc sĩ, hàng chục tiến sĩ thuộc các chuyên ngành đào tạo khác nhau được Khoa đào tạo đã trở thành những nhà khoa học, nhà giáo dục và nhà quản lý xuất sắc, có đóng góp quan trọng cho xã hội. Khoa Kinh tế đã khắc ghi được những thành tích thật ấn tượng, góp phần tô thắm thêm trang sử vàng truyền thống của nhiều địa phương, nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều tổ chức kinh tế - xã hội trong cả nước.....

XEM CHI TIẾT

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Tiến Long

Số điện thoại: 0912485659

Email: nguyentienlong@tueba.edu.vn

Trưởng khoa: TS. Bùi Nữ Hoàng Anh

Số điện thoại: 0979899037

Email: hoanganhkt@tueba.edu.vn

Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Nhung

Số điện thoại: 0984238716

Email: nhungnt@tueba.edu.vn

Xem chi tiết

LIÊN HỆ

KHOA KINH TẾ

Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

0208.3647752

khoakinhte@tueba.edu.vn

FACEBOOK FANPAGE