Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh


KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

GIỚI THIỆU

Khoa Khoa học cơ bản là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường. Cơ cấu của khoa bao gồm Ban chủ nhiệm khoa, Hội đồng khoa học khoa, và các bộ môn. Khoa có chức năng dạy các môn thuộc khối kiến thức đại cương cho tất cả các ngành đào tạo trong trường; nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu chuyên môn lĩnh vực khoa học cơ bản; chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn của khoa; quản lý, điều hành trực tiếp đội ngũ cán bộ, giảng viên. Bên cạnh đó còn có các tổ chức đảng, đoàn thể như chi bộ đảng; Công đoàn khoa; chi đoàn giáo viên......

XEM CHI TIẾT

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trưởng khoa: TS. Phạm Hồng Trường

Số điện thoại: 0968 832 638

Email: phtruong@tueba.edu.vn

Phó Trưởng khoa: TS. Ngô Thị Tân Hương

Số điện thoại: 0974055252

Email: tanhuong@tueba.edu.vn

Xem chi tiết

LIÊN HỆ

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

02803 547 674

Vpkhoakhcb@tueba.edu.vn

FACEBOOK FANPAGE