Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên


Trưởng khoa Ngân hàng - Tài chính: PGS.TS. Hoàng Thị Thu

 16/08/2016  380

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: HOÀNG THỊ THU                 

Năm sinh: 1976

Giới tính: Nữ           

Nơi sinh: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên         

Quê quán: Hồng Việt - Hòa An - Cao Bằng        

Nơi ở hiện nay: Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ: 0989.910.591                    E-mail: Thuhttn@yahoo.com

2. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

2.1. Văn hóa phổ thông: 12/12

2.2. Quá trình đào tạo chuyên môn

Thời gian

Nơi đào tạo

Ngành đào tạo

Quốc gia đào tạo

Học vị đạt được

1993-1997

Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Tài chính

Việt Nam

Cử nhân

2003-2005

Đại học Tổng hợp Hawaii

(University of Hawaii at Manoa)

Kinh tế - Tài chính

Hoa Kỳ

Thạc sỹ

2005-2009

Đại học Chulalongkorn

Kinh tế - Tài chính

Thái Lan

Tiến sỹ

2.3. Một số khóa đào tạo ngắn hạn

Thời gian

Nơi đào tạo

Nội dung đào tạo

Quốc gia

Kết quả

1996

ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Kế toán trưởng

Việt Nam

Chứng chỉ

1997

Trung tâm tin học Ngân hàng Nhà nước Việt nam

Tin học ngân hàng

 

Việt Nam

Chứng chỉ

1998

ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Kế toán Mỹ

Việt Nam

Chứng chỉ

2000

Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo

Giáo dục học đại học

Việt Nam

Chứng chỉ

2011

Học viện Quản lý Giáo dục

 

Bồi dưỡng Cán bộ quản lý khoa, phòng, bộ môn trường đại học,cao đẳng

Việt Nam

Chứng chỉ

2012

Institute of Continuing & TESOL Education, The University of Queensland

Khóa học English for Special Purposes (ESP) - Finance and Banking Program

Úc

Chứng nhận

2012

Institute of Continuing & TESOL Education, The University of Queensland

Khóa học Content & Language Intergrated Learning (CLIL) Program

Úc

Chứng nhận

2014

Trường Quân sự tỉnh Thái Nguyên

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh

Việt Nam

Chứng nhận

2.4. Học hàm

Năm phong

Học hàm

Nơi phong

2013

Phó Giáo sư ngành Kinh tế

Việt Nam

2.5. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị (2016).

2.6. Trình độ ngoại ngữ và Tin học:

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEFL CBT quốc tế  và TOEIC quốc tế ( tương đương B2)

- Trình độ tin học: Tin học văn phòng (trình độ B) và IC3 quốc tế.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Đơn vị công tác

Chức vụ

Chuyên môn

1998 – 2004

Trường Đại học Nông Lâm

Giảng viên

Giảng dạy đại học tại tại Khoa Kinh tế

2004 – 2010

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Giảng viên

Giảng dạy đại học tại Khoa Kế toán

02/2010 -06/2010

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Phó Trưởng Bộ môn Tài chính Ngân hàng

Giảng dạy và Quản lý tại Khoa Kế toán

06/2010 - 06/2012

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Trưởng khoa

Khoa Kế toán

Giảng dạy và Quản lý tại Khoa Kế toán

06/2012 - nay

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Trưởng khoa

Khoa Ngân hàng – Tài chính

Giảng dạy và Quản lý tại Khoa Ngân hàng – Tài chính

4. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

4.1. Các công trình khoa học đã công bố: (bài báo, báo cáo khoa học …):  25 công trình

4.2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 14 đề tài

4.3. Biên soạn sách và giáo trình phục vụ đào tạo: 05 sách và giáo  trình

4.4. Hướng nghiên cứu, lĩnh vực  nghiên cứu chủ yếu:

            - Đầu tư trực tiếp nước ngoài

            - Tăng trưởng kinh tế

            -  Quản trị tài chính doanh nghiệp

            - Ngân hàng thương mại


BÀI VIẾT LIÊN QUAN