Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên


Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ năm 2019 của CNĐT TS. Nguyễn Trọng Bắc

 29/10/2020  167

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2019

1. Tên đề tài: Xây dựng mã lượng tử từ mã nghiệm lặp trên vành giao hoán hữu hạn

2. Mã số: B2019-TNA-02.T

3. Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Trọng Bắc

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2180/QĐ-ĐHTN, ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

6. Thời gian nghiệm thu: 09h00, ngày 03 tháng 11 năm 2020

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN