Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên


Ban Giám hiệu

 03/07/2018  1709

PGS.TS TRẦN QUANG HUY

Phó Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

Email: tranhuyqtkd@tueba.edu.vn

Điện thoại: 0208 3947 669

Nhiệm vụ: 

- Chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Nhà trường đồng thời trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

+ Xây dựng chiến lược và giải pháp phát triển Nhà trường;

+ Kế hoạch và tài chính;

+ Xây dựng cơ bản và trang bị cơ sở vật chất;

+ Tổ chức và cán bộ;

+ Bảo vệ chính trị nội bộ;

+ Thanh tra - Pháp chế;

+ Đào tạo đại học chính quy và sau đại học (trong nước);

+ Xây dựng và quản lý các chương trình đào tạo đại học và sau đại học trong nước;

+ Phát triển học liệu, chỉ đạo các bộ môn lựa chọn giáo trình phù hợp hoặc biên soạn giáo trình;

+ Công tác Tạp chí Kinh tế & Quản trị kinh doanh;

- Phụ trách các đơn vị:

+ Phòng Hành chính - Tổ chức;

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính;

+ Phòng Đào tạo;

+ Phòng Thanh tra - Pháp chế;

+ Khoa Quản trị Kinh doanh;

+ Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội;

+ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

PGS.TS ĐỖ ANH TÀI:

Phó Hiệu trưởng

Email:doanhtai@tueba.edu.vn

Điện thoại: 0208 3547 168

Nhiệm vụ: 

1. Phụ trách các mảng công tác sau:

- Công tác hợp tác quốc tế;

- Phụ trách liên kết đào tạo quốc tế (bao gồm cả liên kết đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo ngắn hạn và du học);

- Chuẩn ngoại ngữ, tin học cho CBVC và sinh viên; triển khai các đề án tin học, ngoại ngữ;

- Phát triển mạng lưới cựu sinh viên liên kết đào tạo quốc tế;

- Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (cả trong nước và quốc tế);

- Phát triển giáo trình;

- Quản lý mạng LAN và cổng thông tin điện tử của Trường (bao gồm cả website Tiếng Việt và Tiếng Anh);

- Công tác Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Làm việc với các cơ quan báo chí, truyền thông;

2. Phụ trách các đơn vị:

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Phòng KH-CN & QHQT;

- Khoa Kinh tế;

- Khoa Ngân hàng - Tài chính;

- Khoa Marketing, Thương mại và Du lịch;

- Trung tâm Hợp tác quốc tế về Đào tạo và Du học;

- Trung tâm Hàn Quốc học;

- Trung tâm Hán Ngữ TUEBA - YNNU.

PGS.TS TRẦN NHUẬN KIÊN

Phó Hiệu trưởng

Email: tnkien@tueba.edu.vn

Điện thoại: 0208 3647 647

Nhiệm vụ: 

1. Phụ trách các mảng công tác sau:

- Đào tạo đại học phi chính quy (trong nước);

- Quản lý sinh viên, cố vấn học tập;

- Phụ trách lĩnh vực công tác nội chính, bao gồm:

+ Chính trị tư tưởng, thông tin, tuyên truyền;

+ Đôn đốc quá trình giải phóng mặt bằng, tiến độ xây dựng và mua sắm tài sản;

+ Quản lý sử dụng và bảo trì, sửa chữa tài sản, thiết bị, điện nước;

+ Quản lý việc điều xe ô tô phục vụ công tác của Trường;

+ Quản lý công tác vệ sinh môi trường, y tế, ký túc xá;

+ Chỉ đạo công tác quân sự, bảo vệ an ninh trật tự;

+ Duy trì nề nếp và kỷ luật lao động của CBVC khối phục vụ đào tạo trong Trường;

+ Phát triển mạng lưới cựu sinh viên.  

2. Phụ trách các đơn vị:

Phòng Quản trị - Phục vụ;

- Phòng Công  tác HSSV;

- Trung tâm Thông tin - Thư viện;

- Khoa Khoa học cơ bản;

- Khoa Kế toán;

- Khoa Quản lý - Luật Kinh tế;

- Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên, mạng lưới cựu sinh viên.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN